Субсидії:

відповіді щодо порядку призначення житлових субсидій

1) Куди необхідно подавати документи на оформлення субсидії?

Документи для призначення житлової субсидії подаються в управління соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарями – за місцем фактичного проживання).

2) Які документи надаються для призначення субсидії?

Для призначення субсидій громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає управлінню соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі – за місцем проживання):

– заяву про призначення житлової субсидії;

– декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами.

Особи, які орендують або винаймають житло додатково подають договір найму (оренди) житла.

3) Після подачі заяви та декларації у який термін управліннями соціального захисту населення призначається субсидія?

Для призначення субсидії органи соціального захисту населення направляють запити та одержують інформацію від:

– усіх підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами;

– Державної фіскальної служби – щодо отриманих доходів;

– Пенсійного фонду України – щодо суми пенсійних виплат.

Після отримання відповідної інформації органи соціального захисту населення опрацьовують документи та приймають рішення про призначення субсидії.

Рішення про призначення субсидії приймається протягом 10 днів після надходження необхідної інформації та її співпадання з даними, поданими в заяві та декларації.

За результатами прийнятого рішення органами соціального захисту населення надається повідомлення про розмір призначеної субсидії.

4) На який термін призначається субсидія?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж 12 місяців. Розраховується окремо на неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

У разі встановлення рішенням органів місцевої влади дати початку (закінчення) опалювального періоду, що відрізняється від дати початку (закінчення) опалювального сезону, на який розраховується субсидія проводиться перерахунок субсидії в межах установленого строку її призначення. Це стосується житлових будинків та квартир, як з централізованим опаленням, так і з індивідуальним.

У разі подання заяви на призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального періоду – субсидія призначається з початку такого періоду.

Наприклад: опалювальний період розпочато з 11 жовтня, у разі подання заяви та декларації до 10 грудня, субсидія буде розрахована з початку опалювального періоду (з 11 жовтня).

У разі подання заяви на призначення субсидії протягом трьох місяців з місяця підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги – субсидія призначається з місяця підвищення тарифів.

5) Чи існують будь які умови за яких субсидія не призначається?

Субсидія не призначається у разі здійснення купівлі або оплати послуги (одноразово), протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть призначати субсидії, як виняток. Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

6) Якщо є заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги. Чи може сім’я звернутися за призначенням житлової субсидії?

Наявна заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги не впливає на право оформлення субсидії.

При цьому, звертаємо увагу, що громадяни, яким призначено субсидію, зобов’язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

7) Якщо в минулому році особа працювала та отримувала пенсію, але на даний час доходів крім пенсії не має. Які доходи будуть враховані при розрахунку розміру субсидії?

Згідно внесених змін до Порядку призначення субсидії (набрали чинності 21.09.2016) у разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за повний місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

9) Чи призначається субсидія батькам-пенсіонерам, в помешканні яких зареєстровані повнолітні діти, які проживають в іншому місці?

Субсидія призначається на підставі рішення комісії, яке приймається з урахуванням документу, що підтверджує тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку). За відсутності документа – на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї.

10) Чи змінено норми використання природного газу на опалення в порівнянні з минулим опалювальним сезоном?

Субсидія призначається у межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами.

В минулому році при розрахунку призначення субсидії застосовувалась соціальна норма використання природного газу на опалення у розмірі 7,0м3 на 1м2 опалювальної площі.

З 30 квітня 2016 року постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 317 (набрала чинності 30 квітня 2016 року), дійсно змінено соціальну норму використання природного газу на опалення з 7,0м3 до 5,5м3 на 1м2 опалювальної площі на місяць. Дана норма застосовується в опалювальний період саме 2016-2017 років.

Управління соціального захисту населення

Кременецької міської ради

вул. Л.-визволителів, 14, м. Кременець

До уваги одержувачів надбавки на догляд за дітьми-інвалідами!

          17 травня поточного року Урядом ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи» відповідно до якого, починаючи з 01 січня 2017 року, підвищено соціальний захист осіб, що здійснюють догляд за дітьми-інвалідами підгрупи А.

          Законом України «Про держану соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та «Порядком надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» передбачено надання надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Одиноким матерям (одиноким батькам) зазначена надбавка на догляд призначається незалежно від факту роботи, навчання та служби.

          Новоприйнятим законодавчим актом з 01 січня 2017 року передбачається призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику незалежно від факту роботи, навчання, служби. Розмір такої надбавки становить 100 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку: віком до 6-ти років та віком від 6 до 18 років

     Постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 року № 635 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (набрала чинності 21.09.2016) передбачено, якщо  в  особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня цього ж року, або в якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення
субсидії.

      Таким чином, до середньомісячного доходу осіб, які отримували у попередньому календарному році компенсацію по догляду за інвалідом І групи або особою, яка тдосягла 80-річного віку, враховується один прожитковий мінімум.

Управління соціального захисту насення

Кременецької міської ради

     Постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 року № 635 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (набрала чинності 21.09.2016) передбачено, що до сукупного доходу при призначенні житлових субсидій не враховуються сплачені особою аліменти,
доходи від розміщення депозитів, оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок,
протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

Управління соціального захисту насення

Кременецької міської ради

Управління соціального захисту 

Кременецької міської ради 

Адрес: 47002, вул. Льотчиків визволителів, 14, м. Кременець  

тел. (03546) 3 15 70 

E-mail: kremenec.misto@sobes-ter.gov.ua

              Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15; 

     п’ятниця – з 8.00 до 16.00; 

     вихідні дні: субота, неділя.

Управління соціального захисту населення Кременецької міської ради є виконавчим органом Кременецької міської ради. Управління підпорядковане підзвітне та підконтрольне міській раді, а в галузевому відношенні департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації.

 Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території м. Кременець у сфері соціального захисту населення. Призначення та виплату соціальної допомоги, пільг, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Соціальної допомоги, які надається органами соціального  захисту  населення:

 • державна допомога сiм’ям з дiтьми (Закон України «Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми»);
 • допомога малозабезпеченим сiм’ям (Закон України «Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям»);
 • державна соцiальна допомога iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам (Закон України «Про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам»);
 • щомiсячна грошова допомога особi, яка проживає разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, який за висновком лiкарської комiсiї медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду, на догляд за ним (Закон України «Про психiатричну допомогу»);
 • державна соцiальна допомога особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам (Закон України «Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам»);
 • допомога на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування (Закон України «Про забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування»);
 • пiльги та компенсацiйнi виплати iнвалiдам, ветеранам вiйни та працi (Закон України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту»,Закон України «Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi»,Закон України «Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi»);
 • пiльги та компенсацiї особам, якi постраждали внаслiдок полiтичних репресiй (Закон України «Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi»);
 • пiльги та компенсацiйнi виплати особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи (Закон України «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи»);
 • тимчасова державна допомога дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2006 року № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв, не мають можливостi утримувати дитину або мiсце проживання їх невiдоме»);
 • допомога на оплату житла та комунальних послуг (Положення про порядок призначення та надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, затвердженепостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 1995 року № 848(iз змiнами i доповненнями));
 • допомога на поховання (Закони України «Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам»,«Про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам»,постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорiй осiб виконавцю волевиявлення померлого або особi, яка зобов'язалася поховати померлого»);
 • державна соцiальна допомога на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошове забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм’ях за принципом «грошi ходять за дитиною» (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2007 року № 81 «Про затвердження Порядку призначення i виплати державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм’ях за принципом «грошi ходять за дитиною»);
 • одноразова винагорода жiнкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2011 року № 268 «Про виплату одноразової винагороди жiнкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та одноразової матерiальної допомоги особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми»);
 • грошова компенсацiя вартостi санаторно-курортного лiкування деяким категорiям громадян (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2004 року № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсацiї вартостi санаторно-курортного лiкування деяким категорiям громадян»);
 • грошова компенсацiя замiсть санаторно-курортної путiвки та вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07 лютого 2007 року № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категорiям iнвалiдiв грошової компенсацiї замiсть санаторно-курортної путiвки та вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування»);
 • компенсацiя фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення i виплати компенсацiї фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги» (iз змiнами));
 • компенсацiйна виплата особi, яка здiйснює догляд за iнвалiдом I групи або особою, яка досягла 80 рокiв (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 1996 року № 832 «Про пiдвищення розмiрiв державної допомоги окремим категорiям громадян»);
 • одноразова матерiальна допомога особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2012 року № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матерiальної допомоги особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми»);
 • щомiсячна адресна допомога внутрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01 жовтня 2014 року № 505 «Про надання щомiсячної адресної допомоги внутрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг»);
 • одноразова грошова допомога постраждалим особам та внутрiшньо перемiщеним особам (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01 жовтня 2014 року № 535 «Про затвердження Порядку використання коштiв, що надiйшли вiд фiзичних та юридичних осiб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрiшньо перемiщеним особам»).

                              

Інформація про роботу управління

Станом на 01.10.2016 року на обліку в управлінні соціального захисту населення Кременецької міської ради перебуває 1849 одержувачів різних видів державних соціальних допомог. За час роботи управління нараховано та виплачено допомог на суму 9,3 млн. гривень.

Із загальної чисельності державну допомогу сім’ям з дітьми отримує 926 одержувачів, виплачено допомог на суму4,5 млн. гривень. В тому числі:

-         допомогу при народженні дитини отримує 731особа, виплачено допомог на суму 3,8 мл. гривень;

-         допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами отримує 9 осіб, виплачено допомог на суму 58,3тис. гривень;

-         допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку отримує  86 осіб, виплачено допомог на суму 40,1тис. гривень;

-         допомогу на дітей одиноким матерям отримує 97 осіб, виплачено допомог на суму342,7 тис. гривень;

-         допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування отримє 16 осіб, виплачено допомог на суму 211,6 тис. гривень.

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” отримує 322 сім’ї в тому числі 89 багатодітних сімей. У малозабезпечених сім’ях виховується 618 дітей, в тому числі у багатодітних сім’ях – 323 дитини. Виплачено допомог на суму3,1 млн. гривень. Середній розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям на місяць становить 3741,98 гривень.

Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” у місті одержує 255 осіб, виплачено допомог на суму 1,4 млн. гривень.

Тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину, або місце проживання їх не відоме відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року №189 отримує 19 осіб, виплачено допомог на суму 36,5 тис. гривень.

         Щомісячну грошову допомогу особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2000 року №1192 отримує 26 осіб, виплачено допомог на суму 151,1 тис. гривень.  

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” в місті компенсаційні виплати отримує 18 осіб, виплачуно компенсацій на суму 14,3 тис. гривень.

        Субсидії на житлово-комунальні послуги отримує4726 домогосподарств. За період діяльності управління нараховано субсидій на суму  2,9 млн. гривень.

        А також управління обслуговує 6,5 тис. осіб, які користуються певними видами пільг.

 

«Зміни до Порядку надання житлових субсидій»

 8 вересня 2016 року Урядом прийнято постанову № 635 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (набрала чинності 21.09.2016). 

Стосовно розміру середньомісячного сукупного доходу осіб.

 Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб за попередній календарний рік. Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року. 

 Внесеними змінами передбачено, що для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи без урахування податку з доходів фізичних осіб. При цьому встановлено, що непрацюючим пенсіонерам, які не мають інших доходів, крім пенсії, до середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія. 

Стосовно порядку обчислення сукупного доходу для осіб.

 Вказаною постановою також уточнено порядок обчислення сукупного доходу для осіб, які досягли 18-річного віку (станом на 1 січня року, за який враховуються доходи): - особам, які мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (станом на 31 грудня цього ж року), або у яких відсутній дохід, але вони навчаються за денною формою навчання для розрахунку субсидії враховується середньомісячний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 – 1378 грн.);

- особам, у яких відсутні доходи - для розрахунку субсидії враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії (2756 грн.). В окремих випадках за рішенням районних комісій для осіб, які проживають у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму;

- особам, які мали середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року за який враховується дохід, але отримували пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомогу по безробіттю або будь-які доходи, отримані особою, яка не досягла 18-річного віку станом на 31 грудня року, за який враховуються такі доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактично отримані доходи;

- особам які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи. 

Стосовно доходів, які не враховуються до сукупного доходу сім’ї.

Крім того, доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу сім'ї при призначенні субсидії, а саме: вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків. 

Щодо можливості перерахунку субсидії в межах строку призначення.

 Також внесеними змінами, передбачена можливість перерахунку субсидії в межах строку призначення, у разі якщо особа не згодна з рішенням про проведення розрахунку субсидії на наступний період та має додаткові обставини, які безпосередньо впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період, що підтверджується відповідними документами.

Щодо зобов’язання про інформування органи соціального захисту населення.

Слід звернути увагу, що громадянин, якому призначено субсидію зобов'язаний протягом місяця поінформувати управління соціального захисту населення, зокрема, про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні. Так у разі отримання управлінням соціального захисту населення за запитом інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, надання раніше призначеної субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни.

Пільги для учасників бойових дій

Українське законодавство містить чимало актів, якими в різній мірі передбачено пільги для учасників бойових дій. Центральне місце серед нормативних актів у цій сфері займає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Крім того вказане питання регулюється Законами України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими нормативними актами.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.

Безпосередньо перелік пільг, що передбачені для учасників бойових дій, передбачений у ст. 12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Учасникам бойових дій надаються такі пільги:

1)      безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

2)      75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

3)      75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

4) Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

5) Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);

6)      75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7)      безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

8)      користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10)  першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11)  виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12)  використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13)  переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14)  першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, — протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4 — 6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.