КРЕМЕНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА           

СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ                                   

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

                  

РІШЕННЯ

від 04 серпня 2016 року                                                                   № 590

«Про затвердження Порядку застосування

електронної системи закупівель

розпорядниками бюджетних коштів,

установ, організацій»

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про публічні закупівлі», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції, Кременецька міська рада, –

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Порядок застосування електронної системи закупівель розпорядниками бюджетних коштів, установ, організацій» (додається).
  2. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення, шляхом розміщення на сайті міської ради (повний текст) та опублікування у друкованих засобах масової інформації (скорочений текст).
  3. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на заступника міського – Шевчука Володимира Миколайовича.

Міський голова                                                                          О. А. Ковальчук

Додаток

до рішення сесії Кременецької міської ради

від 04.08.2016 № _____

ПОРЯДОК

застосування електронної системи закупівель

розпорядниками бюджетних коштів, установ, організацій

1.Загальні положення

1. Порядок застосування електронної системи закупівель розпорядниками бюджетних коштів, установ, організацій (далі – Порядок) розроблений відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та регулює відносини, що виникають при проведенні допорогових закупівель товарів, робіт та послуг для належного виконання функцій розпорядниками бюджетних коштів, установами, організаціями, що фінансуються з міського бюджету.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про публічні закупвлі», та у таких значеннях:

авторизований електронний майданчик - авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядокавторизації електронних майданчиків визначається Кабінетом Міністрів України;

афілійовані підприємства - підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, або суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання;

договір про закупівлю - договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари;

електронна система закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;

публічна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом;

частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

2.Сфера застосування Порядку

2.1. Цей Порядок рекомендується для застосування при закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких починається від 50 тисяч гривень для товарів, робіт та послуг.

При потребі Порядок може застосовуватись до закупівлі товарів, послуг та робіт вартістю менше 50 тис. грн. за рішенням керівників розпорядників бюджетних коштів, установ, організацій.

3.Порядок здійснення закупівель

3.1.Замовник реєструється в системі відповідно до регламенту роботи авторизований електронного майданчика, обраного ним, та має право зареєструватися на декількох електронних майданчиках.

3.2.Замовник з метою придбання товарів, робіт, послуг оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.

3.3.В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:

- найменування замовника, код ЄДРПОУ, місцезнаходження;

- предмет закупівлі відповідно до ДК класифікатора;

- розмір бюджетного призначання за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі;

- кількість товару та місце його поставки, виконання робіт, надання послуг та їх обсяги;

- строки поставки, надання послуг, виконання робіт;

- вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;

- технічні вимоги до товару, робіт, послуг та спосіб їх підтвердження;

- дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо предмету закупівлі;

- дата та час початку подання пропозицій;

- дата та час закінчення подання пропозицій;

            - дата та час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону);

- інша інформація, яку замовник вважає за необхідності включити.

            Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно публікується з оголошенням про проведення закупівель. Зазначені вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі, якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретну торговельну марку чи виробника, джерело походження товару, замовник може зазначати "або еквівалент".

            3.4.Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору або істотні умови.

            3.5.Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше трьох робочих днів і не більше семи робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

            У разі, якщо протягом цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів щодо предмету закупівлі, замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення у системі.

            У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі.

            3.6.Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше, ніж два робочих дні та не більше п’яти робочих днів з моменту початку подання пропозицій.

            3.7.Опрацювання всіх поданих пропозицій здійснюється на основі формування рейтингу позицій учасників за показником – ціна. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

3.8.Замовник у строк, що становить не більше ніж п’ять робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною щодо відповідності кваліфікаційним критеріям учасника та технічним (якісним) характеристикам предмету закупівлі.

У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

            Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

            У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає кваліфікаційним критеріям та/або технічним (якісним) характеристикам замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, що визначена системою.

У разі, якщо після відхилення не залишилося жодних пропозицій закупівля визнається такою, що не відбулася.

3.9.Інформація про визначення переможця, відхилення пропозиції та визнання закупівлі такою, що не відбулася обов’язково оприлюднюється представником замовника в системі.

            3.10.Договір про закупівлю товару, робіт, послуг укладається між замовником і переможцем протягом трьох робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

            3.11.У випадку не укладання договору з вини переможця протягом визначеного строку, замовник проводить розгляд наступної пропозиції з найнижчою ціною, визначеною системою.

3.12. У випадках, якщо учасники не подали жодних пропозицій, рішення щодо закупівлі приймають керівники розпорядників бюджетних коштів, установ, організацій.

3.12. Договори щодо постачання товарів, надання послуг, виконання робіт із суб’єктами підприємницької діяльності, які зареєстровані або здійснюють діяльність на території тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим укладатись не будуть.

3.13 У випадку виникнення нагальної потреби у придбанні товарів, послуг, виконанні робіт у зв’язку із непередбачуваними обставинами, рішення щодо проведення закупівлі без застосування системи електронних закупівель приймається керівниками розпорядників бюджетних коштів , установ, організацій з відповідним обґрунтуванням за погодженням із заступником міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Секретар ради                                                                                                Г. С. Мельник