КРЕМЕНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 18 листопада 2016 року                                                                            №754

Про затвердження Порядку призначення на посаду

керівників загальноосвітніх

навчальних закладів міста Кременець

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення механізму призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста Кременець, беручи до уваги пропозиції комісії з питань законності, громадського порядку і боротьби зі злочинністю, комісії з з питань розвитку промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, комунальної власності та земельних відносин, Кременецька міська рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Затвердити Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста Кременець (додається).

2. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення, шляхом розміщення на сайті міської ради (повний текст) та опублікування у засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на заступника міського голови – Матвіюка Миколу Миколайовича.

Міський голова                                                                       О. А. КОВАЛЬЧУК

Додаток

до рішення міської ради

від 18 листопада 2016року

№754

 

 

ПОРЯДОК
призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів

міста Кременець

 

1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста Кременець (далі — навчальні заклади).

2. Керівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3. Призначення керівників навчальних закладів здійснюється відділом освіти Кременецької міської ради, до якого належать навчальні заклади. Призначення керівників навчальних закладів здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладення контракту.

4. Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу.

Підставами для прийняття відповідного рішення є:

 • утворення нового навчального закладу;
 • наявність вакантної посади керівника навчального закладу;
 • прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.

5. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті органу, що призначає керівника навчального закладу, та навчального закладу (в разі наявності такого  веб-сайту) не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

 • найменування і місцезнаходження навчального закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника навчального закладу (далі — претенденти);
 • перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
 • дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
 • прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

6. Для проведення конкурсного відбору орган, що призначає керівника навчального закладу, утворює конкурсну комісію, до складу якої включаються представники засновника, педагогічного колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) навчального закладу, а також органу місцевого самоврядування.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

7. Конкурсний відбір полягає у:

1) поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

2) поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу та проведенні ним відкритої публічної презентації;

3) вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу.

Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів.

8. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу надає претендентам та органу, що здійснює конкурсний відбір, висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до органу, що призначає керівника навчального закладу, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

9. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених у пункті 8 цього Порядку, не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання орган, що призначає керівника навчального закладу, укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.

10. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

 • відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
 • конкурсною комісією не визначено претендента.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

11. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Кременецької міської ради  та навчального закладу (в разі наявності такого веб-сайту).

12. Методичне забезпечення проведення конкурсного відбору здійснює відділ освіти Кременецької міської ради

Секретар ради                                                                                                           Г. С. МЕЛЬНИК