КРЕМЕНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2017 року                                                                           № 979

Про затвердження Порядку встановлення

розміру витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію та порядку

відшкодування цих витрат

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», на виконання ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», беручи до уваги пропозиції комісії з питань законності, громадського порядку і боротьби зі злочинністю

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити
  2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 1).
  3. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 2).
  4. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення, шляхом розміщення на сайті міської ради (повний текст) та опублікування у засобах масової інформації.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Шевчука В. М.

Міський голова                                                                           О. А. КОВАЛЬЧУК

Додаток 1

до рішення сесії VII скликання

№ 979 від 17 лютого 2017 року

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Кременецькою міською радою, виконавчим комітетом Кременецької  міської ради, її структурними підрозділами.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли виконавчий комітет або структурний підрозділ виконавчого комітету є належним розпорядником інформації.

3. Плата за копіювання та друк не стягується при наданні відповіді на запит:

- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;

- особі у разі надання інформації про неї.

- якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів.

Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається згідно додатку 2 даного рішення..

До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.

Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідальним структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний структурний підрозділ виконавчого комітету міської ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження у встановлений розпорядником строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у реєстраційній базі запитів на інформацію виконавчого комітету міської ради або її структурного підрозділу робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

Секретар ради                                                                                   Г. С. МЕЛЬНИК

Додаток 2

до рішення сесії VII скликання

№ 979 від 17 лютого 2017 року

РОЗМІР

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Послуга, що надається Граничні норми витрат
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру ( у випадку двостороннього друку за кожну сторінку окремо ) 0,1 відсотка мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру ( у випадку двостороннього друку за кожну сторінку окремо) 0,2 відсотка мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо ( у випадку двостороннього друку за кожну сторінку окремо) 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів .

Додаток 1 до Порядку відшкодування

фактичних витрат на копіювання або друк

документів, що надаються за

запитами на інформацію

З Р А З О К

рахунку на відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію Кременецькій міській раді, її виконавчим органам

Надавач послуг: ______________________________________________________

Реєстраційний рахунок: _______________________________________________

МФО банку: _________________________________________________________

Код ЄДРПОУ: _______________________________________________________

Платник: ______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 2 до Порядку відшкодування

фактичних витрат на копіювання або друк

документів, що надаються за

запитами на інформацію

РАХУНОК № ___________

від "_____" ______________ 201__ року

Найменування Вартість виготовлення 1 арк (без ПДВ),грн. Кількість аркушів, од. Ціна (без ПДВ), грн.
Відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Всього до сплати: ____________________________________________________ ____________________________________________________________________ (сума числом та прописом)

Виконавець __________________________________________________________ (підпис) посада (П.І.Б.)

Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

Міський голова                                                                       О. А. КОВАЛЬЧУК