КРЕМЕНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17лютого 2017 року                                                                                № 976

Про внесення змін

в рішення сесії міської ради від 07.07.2016513

«Про встановлення місцевих податків і

зборів на 2017 рік»

Відповідно до ст.ст. 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 №1797-19, Податкового кодексу України, беручи до уваги пропозиції комісії з питань законності, громадського порядку і боротьби зі злочинністю, комісії з питань культурного, соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету, Кременецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Пункт 2 Розділу ІІІ Додатку 1 до рішення сесії Кременецької міської ради від 07.07.2016 № 513 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік» (далі – Рішення) доповнити наступними підпунктами:

«ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

2. Пункт 1 Розділу VІ Додатку 1 до Рішення викласти наступного змісту:

1.Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування в таких розмірах:

1) для об’єктів житлової нерухомості (будівлі, віднесені до житлового фонду; садовий будинок (сезонного використання); дачний будинок) –  0,15 % мін. з/п. 

2) для об’єктів нежитлової нерухомості:

а) будівлі готельні - 0,3 % мін. з/п;

б) торговельні – 0,6 % мін. з/п;

в) будівлі офісні – 1 % мін. з/п;

г) гаражі – 0,2 % мін. з/п;   

г) будівлі для публічних виступів – 1,5 % мін. з/п;       

е) інші будівлі – 0,3 % мін. з/п.

3.В пункті 1 Розділу ІІІ Додатку 2 до Рішення «750» замінити на «375».

4.В підпункті 6 пункту2. Розділу V Додатку 3 до Рішення «0,2» замінити на «0,3».

5.Підпункти 4,5 пункту4. Розділу VІ Додатку 3 до Рішення викласти в наступній редакції:

«4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій

6. Пункт 4 Розділу VІ Додатку 3 до Рішення доповнити підпунктом 7 наступного змісту:

«7. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.»

7. Пункт 2. Розділу ІІ Додатку 4 до Рішення доповнити словами: «а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період

8. В підпункті 8 пункту 5 Розділу ІІ Додатку 4 до Рішенняслова «суб’єкти господарювання» замінити словами «платники податків».

9. Підпункт 2 пункту 6 Розділу ІІ Додатку 4 до Рішеннядоповнити словами «а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання)».

10. Абзац 1 пункту 1 Розділу VДодатку 4 до Рішення викласти в наступній редакції: «Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

11. В абзаці 2 пункту 1 Розділу VДодатку 4 до Рішення слова «-для першої групи платників єдиного податку – 10% розміру мін. з/п.» викласти в наступній редакції: ««-для першої групи платників єдиного податку – 10% розміру прожиткового мінімуму.»

12. Пункт 6 Розділу VІ Додатку 4 до Рішення викласти в наступній редакції: «У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.»

13. В абзаці 1 пункту 8 Розділу VІІ Додатку 4 до Рішення виключити слова: «до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або».

14.В пункті5.1. Розділу V Додатку 6 до Рішення «0,03» замінити на «0,075».

15. Рішення оприлюднити на сайті міської ради (повний текст) та опублікувати у засобах масової інформації (скорочений текст).

         16. Копію рішення надіслати Кременецькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області.

         17. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова                                                                        О. А. КОВАЛЬЧУК