КРЕМЕНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

                             СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ                                   

ДВАДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ

                      

РІШЕННЯ

 

від 17лютого 2017 року                                                                           № 983

Про затвердження Положення про

порядок встановлення земельного сервітуту

під розміщення тимчасових споруд

Відповідно до ст. 26, ч. 1 ст. 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 83, 98, 99, 100, п. 3 ст. 101, 102, пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. ст. 395, 401 - 404, 406, 635 Цивільного кодексу України, законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про оренду землі», «Про землеустрій», Податкового кодексу України, та інших нормативних актів, Закону України «Про оцінку земель», наказу від 27.01.2006 № 18/15/21/11 «Про порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», з метою врегулювання відносин у сфері користування земельними ділянками під тимчасовими спорудами для здійснення підприємницької діяльності, беручи до уваги пропозиції комісії з питань законності, громадського порядку і боротьби зі злочинністю, комісії з питань розвитку промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, комунальної власності та земельних відносин, Кременецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок встановлення земельного сервітуту під розміщення тимчасових споруд (додається).

2. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення, шляхом розміщення на сайті міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Риндича Я. В.

Міський голова                                                                              О. А. КОВАЛЬЧУК

Додаток

до рішення сесії Кременецької міської ради

від 17.02.2017 р.№ 983 

Положення про

порядок встановлення земельного сервітуту

під розміщення тимчасових споруд»

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений на підставі ст. ст. 12, 83, 98, 99, 100, п. 3 ст. 101, 102, пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. ст. 395, 401 - 404, 406, 635 Цивільного кодексу Українизаконів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про оренду землі», «Про землеустрій», Податкового кодексу України, та інших нормативних актів, Закону України «Про оцінку земель», наказу від 27.01.2006 № 18/15/21/11 «Про порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», та визначає єдині умови оформлення договірних відносин щодо встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки на яких розташовані або планується розміщення МАФ для провадження підприємницької діяльності та які знаходяться у комунальній власності міста, розпорядження якими, здійснює, а також регулює інші питання, пов'язані із встановленням земельного сервітуту Кременецька міська рада.

1.2. Використання землі в Україні є платним. Сервітутне користування встановлюється у випадках недоцільності, неможливості надання або вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх користувачів для іншого допустимого виду функціонального використання земельної ділянки за відповідною категорією земель.

1.3. Цей Порядок розроблено з метою визначення порядку встановлення земельного сервітуту та справляння плати за використання землі на умовах, визначених цим Порядком.

1.4. Дія Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які виявили намір розмістити МАФ для провадження підприємницької діяльності.

1.5. Дія цього Порядку не поширюється:

а) на МАФ, що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування, розміщення яких здійснюється відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги», Земельного кодексу України та інших спеціальних нормативних актів;

б) на інші МАФ та елементи благоустрою, порядок розміщення (встановлення) яких визначений Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Правилами благоустрою м. Кременець та іншими рішеннями, затвердженими міською радою та спеціальними нормативними актами.

1.6. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1.6.1. Атракціон - пристрій або комбінація пристроїв, які пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою траєкторією або у певній зоні з метою розваги, або інші пристрої, використовувані в місцях дозвілля населення для розваги та активного відпочинку;

1.6.2. Літній торговий майданчик - стаціонарна МАФ, яка розміщується біля об'єкта сфери торгівлі (послуг) в теплий період року з 1 березня по 1 листопада, та яка забезпечена санітарно-побутовими умовами для дотримання правил особистої гігієни з наявним (доступним) санітарним вузлом.

1.6.3. Паспорт прив'язки МАФ, що складається з таких документів:

а) схема прив'язки МАФ;

б) текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ;

1.6.4. Паспорт розміщення групи розташованих поряд МАФ, що складається з таких документів:

а) схема прив'язки МАФ;

б) текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ з прив'язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо;

1.6.5. Пересувна МАФ - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

1.6.6. Право земельного сервітуту - це право суб'єкта господарювання на обмежене, платне, строкове користування земельною ділянкою, розпорядником якої є Кременецька міська рада.

1.6.7. Самовільне розміщення МАФ - розміщення МАФ без відповідного рішення, прийнятого міською радою або її виконавчим комітетом відповідно до цього Порядку;

1.6.8. Стаціонарна МАФ - тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище, ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 квадратних метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення фундаменту;

1.6.9. Схема прив'язки МАФ - графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі масштабом 1:500 з прив'язкою малої архітектурної форми до місцевості.

1.7. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеними нормативними актами України.

2. Порядок розміщення МАФ

2.1. Розміщення МАФ здійснюється на підставі рішення Кременецької міської ради та договору про встановлення земельного сервітуту, укладеного та зареєстрованого відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. Розміщення МАФ здійснюється на підставі рішення міської ради, в разі, якщо використання земельної ділянки відповідає цільовому призначенню земельної ділянки та меті її використання.

2.3. Самовільне розміщення МАФ забороняється.

2.4. Міська рада не приймає окреме рішення щодо розміщення:

2.4.1. Поряд із стаціонарною МАФ вітрин, холодильного та іншого обладнання (за винятком столів та стільців) у разі наявності відповідного рішення щодо розміщення такої архітектурної форми. Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі МАФ. Вітрини, холодильне та інше обладнання розміщується з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах земельної ділянки, що надана для розміщення МАФ у користування (оренду) або використовується на підставі договору про встановлення земельного сервітуту, укладеного між суб'єктом господарювання та міською радою;

2.4.2. МАФ та атракціонів (мобільних та/або пересувних) у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного місяця.

2.5. Суб'єкт господарювання подає заяву та графічні матеріали (викопіювання 1:500), із зазначеним бажаним місцем розташування, строк розміщення МАФ та її призначення, погоджені відповідними службами у разі потреби («Тернопільтеплокомуненерго», Міськводгосп, Відділом Держгеокадастру, РЕМ, водопостачання, теплопостачання, відділом архітектури, містобудування та дизайну міського середовища, у разі необхідності СЕС, частиною Державного пожежно-рятувального загону)

2.6. До заяви додаються:

а) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -;

б) копія паспорта (1, 2, 11 стор.) (для фізичної особи - підприємця);

в) копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди землі (за наявності);

г) паспорт прив'язки МАФ, що складається з схеми прив'язки МАФ; текстових матеріалів з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ або схема розміщення тимчасової споруди з привязкою до місця розташування;

ґ) паспорт розміщення групи розташованих поряд МАФ, що складається з схеми прив'язки МАФ; текстових матеріалів з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ з прив'язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо (в разі розміщення групи розташованих поряд МАФ.

2.6.1. Подання заяви є підставою винесення її для розгляду на постійній депутатській комісії, отримання пропозицій, рекомендацій та прийняття відповідного рішення.

2.6.2. В разі подання документів представником, до заяви додається належним чином засвідчена довіреність (нотаріально).

2.7. Подання документів, визначених пунктом 2.6 цього Порядку, та отримання відповідного рішення на постійній депутатській комісії, є підстава для внесення пропозиції на розгляд міської ради та прийняття відповідних рішень.

2.8. Рішення, прийняте міською радою є підставою для передачі у тимчасове користування земельної ділянки та укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.9. Земельний сервітут за цим Порядком є строковим. Строк розміщення МАФ не може перевищувати строку дії договору встановлення земельного сервітуту. Строк розміщення стаціонарної МАФ становить не менш, як 11 місяців.

3. Договір встановлення земельного сервітуту

3.1. Договір встановлення земельного сервітуту (далі - Договір) укладається між міською радою (власником/розпорядником) та суб'єктом господарювання (сервітуарієм), не пізніше тридцяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

3.1.1. Проект договору готується юридичним відділом та надається на розгляд суб'єкту господарювання. Кількість примірників договору становить на один більше, ніж кількість сторін договору.

3.1.2. Неукладення договору в строк, визначений пунктом 3.1 цього Порядку є підставою для відміни прийнятого рішення (рішень).

3.2. Договір від імені міської ради укладає та підписує міський голова.

3.2.1. В разі відсутності міського голови (відпустка, відрядження, хвороба) право на підписання договору має посадова особа, яка виконує обов'язки міського голови.

3.3. Договір підлягає обов'язковій реєстрації в Журналі реєстрації договорів Кременецької міської ради.

3.3.1. Дії, пов'язані з реєстрацією договорів сервітуту покладаються на юридичний відділ міської ради.

3.4. Істотними умовами договору є:

а) спосіб обтяження земельної ділянки;

б) опис місця розташування із визначенням меж поширення права земельного сервітуту на плані (схемі) земельної ділянки;

в) обсяг права земельного сервітуту;

г) строк дії договору:

ґ) плата за земельний сервітут.

4. Плата за земельний сервітут

4.1. Сервітутне користування є платним. При встановленні земельного сервітуту розмір плати за землю індексація, форми платежу, строки, порядок внесення, перегляд розміру плати, відповідальність за її несплату встановлюються у договорі про встановлення земельного сервітуту між Власником та Землекористувачем відповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України.

4.2. Розмір плати за землю при встановленні земельного сервітуту визначається відповідно до функціонального призначення земельної ділянки на момент укладення договору у розрізі економіко-планувальних зон м. Кременець згідно з діючою нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки та Положення про орендну плату за користування землями комунальної власності м. Кременець.

4. 3. Підставою для визначення розміру плати за землю при встановленні земельного сервітуту є рішення міської ради про передачу земельної ділянки у сервітутне землекористування з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням і категорії земель за функцією використання та нормативна грошова оцінка земельної ділянки за поточний рік.

4.2. При сервітутному землекористуванні плата за землю встановлюється на рівні орендної плати за землю відповідних категорій земель в м. Кременець.

4.3. Розрахунок плати за земельний сервітут визначається відповідно до функціонального використання земельної ділянки у розрізі економіко-планувальних зон м. Кременець, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі.

4.3.1. Розрахунок плати за земельний сервітут проводиться юридичним відділом та складає його невід'ємну частину.

4.4. Строки внесення плати за земельний сервітут визначаються в договорі.

4.5. Плата за земельний сервітут вноситься у грошовій безготівковій формі на умовах, визначених договором та не залежить від наслідків господарської діяльності сервітуарія.

4.6. Плата за встановлення земельного сервітуту встановлюється у договорі та не може бути нижчою 3 відсотків від нормативної грошової оцінки землі.

4.7. Строки внесення плати за земельний сервітут визначаються в договорі.

4.8. Плата за земельний сервітут зараховується до місцевого бюджету, у порядку визначеному Бюджетним кодексом України.

4.9. Контроль за правильністю обчислення і справляння плати за земельний сервітут здійснюється органами Кременецької міської ради.

5. Окремі положення

5.1. Під час експлуатації МАФ необхідно дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та законодавства про благоустрій.

5.2. У разі коли МАФ перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків, споруд тощо вона переноситься на необхідний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.

5.3. Міська рада не пізніше, ніж за чотирнадцять календарних днів до запланованої дати проведення реконструкції або ремонту надсилає суб'єкту господарювання (сервітуарію) повідомлення про перенесення МАФ із визначенням її нового місця розміщення та строку.

5.4. Строк для надіслання повідомлення, визначений пунктом 5.3. цього Порядку не застосовується в разі виникнення аварійної ситуації, ліквідація якої потребує негайного виконання робіт. В цьому випадку перенесення МАФ відбувається в терміновому (негайному) порядку на письмову вимогу міської ради.

5.5. Повідомлення є підставою для перенесення суб'єктом господарювання МАФ на період проведення реконструкції або ремонту об'єктів, визначених в пункті 5.3. цього Порядку.

5.6. Перенесення МАФ можливе також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування МАФ на місці її розміщення. Нове місце розміщення МАФ визначається міською радою за погодженням із суб'єктом господарювання в порядку, визначеному законодавством.

5.7. Строк розміщення МАФ може бути продовжений з ініціативи суб'єкта господарювання без розроблення нової схеми прив'язки, паспорта прив'язки МАФ або паспорта розміщення групи МАФ (графічні матеріали), а також у разі, коли право користування земельною ділянкою встановлено договором про встановлення земельного сервітуту, за умови, що:

а) не внесені зміни до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм;

б) не відбулися зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд тощо;

в) не змінюється конфігурація (межі) земельної ділянки та/або її цільове призначення або мета використання земельної ділянки;

г) відсутні зафіксовані порушення щодо функціонування МАФ.

5.8. У разі зміни власника МАФ міською радою, за зверненням нового власника вносяться зміни до прийнятих рішень, що є підставою для внесення відповідних змін до договору про встановлення земельного сервітуту.

6. Заключні положення

6.1. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника (розпорядника) земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут прав володіння, користування та розпорядження нею.

6.2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим юридичним та фізичним особам.

6.3. Міська рада має право на відшкодування збитків, завданих неналежним використанням земельної ділянки щодо якої встановлено земельний сервітут.

6.4. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Порядком, вирішуються в судовому порядку.

6.5. Внесення плати за сервітутне (обмежене) землекористування на майбутній період допускається на термін, не більше одинадцяти місяців.

6.6. У разі визнання Договору недійсним, одержана плата за сервітутне (обмежене) землекористування за фактичний строк дії сервітутного (обмеженого) землекористування не повертається.

7. Згідно ст.102 ЗКУ дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках:

а) поєднання в одній особі суб'єкта права земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника земельної ділянки;

б) відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут;

в) рішення суду про скасування земельного сервітуту;

г) закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут;

д) невикористання земельного сервітуту протягом трьох років;

е) порушення власником сервітуту умов користування сервітутом.

7.1. На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена в судовому порядку у випадках:

а) припинення підстав його встановлення;

б) коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням.

Секретар ради                                                                                                                 Г. С. Мельник