Понад 374 млн.грн. ПДВ спрямували до бюджету мешканці Тернопільщини

Впродовж 1 півріччя 2017р. до державного бюджету надійшло ПДВ в сумі 374.1 млн.грн., в т.ч. у червні – 50,6 млн.грн. ПДВ.

Повідомлення, що станом  на 1 липня в області зареєстровано 2691 платник ПДВ, у т.ч.2307 юридичних осіб та 384 фізичних осіб-підприємців.

Порівняно з початком року кількість платників ПДВ в області зросла на 110 осіб, в т.ч.по юридичних особах відбулося збільшення на 87 осіб.

Подання оновленої звітності з податку на прибуток

Кременецька ОДПІ повідомляє,що 9 червня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017р. №467 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Зміни, внесені, зокрема, до основної частини декларації у зв»язку із змінами в оподаткуванні при діяльності з випуску та проведення лотерей.

З форми декларації виключено розділи «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств»та «Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток підприємств».

У розділі «Виправлення помилок» змінено нумерацію рядків 27-31 на 26-30. Враховуючи, що фінансова звітність є додатком до декларації та її невід»ємною частиною, у заключній частині декларації таблицю «Наявність додатків» доповнено графою (Ф3), яка передбачає необхідність проставлення платниками у цій графі позначки щодо наявності поданих до декларації форм фінансової звітності.

Платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу за звітний (податковий) період – півріччя поточного року, рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою. Детально про ці та інші зміни у додатку до декларації йдеться у листі ДФС України від 30.06.2017р. №16989/7/99-99-15-02-01-17 «Про набуття чинності наказу Мінфіну від 28.04.2017р. №467.

Звіт про суми податкових пільг:чи подають отримувачі бюджетної дотації?

Починаючи з 1 січня 2017 року у зв»язку  із скасуванням спеціального режиму оподаткування ПДВ усі сільгоспвиробники, які були зареєстровані як суб»єкти спеціального режиму оподаткування, переведені на загальну систему оподаткування ПДВ.

При цьому, відповідно до вимог ст.16 прим.1 Закону України «Про державну підтримку сільськогосподарських господарств України» сільськогосподарські товаровиробники мають право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції після їх внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Згідно з п.2 Порядку обліку сум податків і зборів, не сплачених суб»єктами господарювання до бюджету у зв»язку з отриманням податкових пільг, суб»єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв»язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з додатком.

Пунктом 4 розділу 1 Порядку визначення сум податків і зборів, не сплачених суб»єктами господарювання до бюджету у зв»язку з отриманням податкових пільг за спецопераціями, які здійснюються на митній території України визначено, що суми ПДВ, не сплачені платником до державного бюджету у зв»язку з отриманням податкових пільг, розраховуються залежно від особливостей оподаткування.

Відповідно до п.8 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб»єктами господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів або послуг, що є об»єктом оподаткування ПДВ і відповідно до Податкового кодексу України та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою.

Отже, подання звіту про суми податкових пільг сільськогосподарськими товаровиробниками, включеними до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, за результатами отримання бюджетної дотації не здійснюється, оскільки такі сільгоспвиробники сплачують ПДВ на загальних підставах.

Заповнення податкової декларації підприємця «спрощенця» при виправлені самостійно виявлених помилок

Порядок самостійно виправлених помилок, що містяться у раніше поданій платником податків податковій декларації, визначено ст.50 Податкового кодексу України.

Платник податків, який самостійно виявляє фактично занижені податкові зобов»язання минулих податкових періодів, зобов»язаний, за винятком випадків, установлених п.50.2 ст.50 ПКУ:

а)або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 відсотки від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б)або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено фактичне заниження податкового зобов»язання збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов»язання з цього податку.

Форма податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи підприємця затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015р. №578. Декларація може подаватися фізичною особою-підприємцем-платником єдиного податку як звітна (звітна нова) так і уточнена (відповідно відмітки робляться в полі 01 декларації).

При поданні звітної (звітної нової)декларації у полі 02 декларації зазначається звітний (податковий) період, за який вона подається. Якщо у складі звітності (звітної нової)уточнюються показники минулих звітних періодів, то у полі 03 декларації зазначається звітний (податковий період), який уточнюється.

При цьому, у складі звітної або звітної нової декларації платник може уточнити показники декларації за один податковий (звітний період), що минув.

При поданні уточнюючої декларації у полях 02 та 03 такої декларації податковий (звітний) період та податковий звітний період який уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

Якщо виправлення помилок за минулі звітні періоди здійснюється у складі звітної (звітної нової) декларації, то фізична особа-платник єдиного податку, в залежності від обраної групи, зазначає правильні значення показників господарської діяльності за звітний (податковий) період, за який подається декларація у відповідних розділах з II по IV декларації та визначає:

-виправлені податкові зобов»язання по єдиному податку за звітний податковий період у розділі 5 декларації (р.08 -14);

- суми збільшення (зменшення) податкових зобов»язань по єдиному податку у зв»язку з виправленням самостійно виявлених помилок за минулі періоди, сума пені та штрафу(в розмірі 5% від суми збільшення) у розділі VI декларації (рядки 15-20).

Якщо виправлення проводиться в уточненій декларації, то фізична особа –підприємець – платник єдиного податку, в залежності від обраної групи, зазначає правильні показники господарської діяльності за звітний (податковий) період, що уточнюється у відповідних розділах з IIпо IV декларації, та визначає:

-податкове зобов»язання за звітний (податковий) період, що уточнюється в розділі декларації(р08-14);

-сума збільшення (зменшення)податкових зобов»язань по єдиному податку у зв»язку з виправленням самостійно виявлених помилок, сума пені та штрафу (в розмірі 3 відсотків збільшення)у розділі VI декларації (рядки 15-20).