Остання звітність фізичної особи, яка проводила незалежну професійну діяльність

            Відповідно до абзацу першого п.п.2 п.11.22 розділу XIПорядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011р. №1588, фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), або поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку: заяви за формою №8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою №6-ОПП.

            Внесення до Реєстру само зайнятих осіб запису про припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи не припиняє її зобов»язань, що виникли під час провадження незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов»язань та застосування санкцій за їх невиконання.

            Згідно з п.178.4 ст.178 ПКУ фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

            Платники податку на доходи фізичних осіб подають декларації до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ.

            Чинним законодавством не передбачено особливих термінів подання податкової декларації фізичними особами стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення незалежної професійної діяльності.

            Враховуючи викладене, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі її припинення, подає декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року до 1 травня року, що настає за звітним.

Об»єкти оподаткування ПДВ:операція з продажу за кошти цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах

            Згідно з п.п.»а» та «б» п.185.1 ст.185 ПКУ об»єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 ПКУ, у т.ч.операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об»єкти застави позичальнику (кредитору)на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об»єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу орендарю.

            Відповідно до п.п.196.1.1 п.196.1 ст.196 ПКУ не є об»єктом оподаткування операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу за кошти цінних паперів, що випущені в обіг суб»єктами підприємницької діяльності, національним банком України, центральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

            Платник єдиного податку при зміні відомостей має подати заяву

            Кременецька ОДПІ нагадує, що для внесення змін до реєстру платників єдиного податку при зміні відомостей (місця здійснення діяльності, податкової адреси та інше) платник повинен подати заяву про зміни у встановлені ПКУ строки.

            За бажанням такого платника контролюючий орган видає витяг з реєстру платника єдиного податку.

            Платнику єдиного податку слід знати, що у разі зміни відомостей(прізвище, ім.»я, по –батькові фізичної особи-підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, податкової адреси, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності та ставок єдиного податку) зміни до реєстру платників єдиного податку вносяться в день подання платником відповідної заяви.

            Відтак, у разі зміни прізвища, імені, по-батькові фізичної особи-підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

            У разі зміни податкової адреси суб»єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності, заява подається платником єдиного податку Iі  II груп не пізніше 20 числа місяця наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

            У разі зміни податкової адреси суб»єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платником єдиного податку III групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний період), у якому відбулися такі зміни.

            Строки подання заяви на зміну ставки та групи платників єдиного податку визначені в п.293.8 Податкового кодексу України.

Рекомендації щодо застосування санкцій за здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку

            Кременецька ОДПІ повідомляє, що ДФСУ листом від 13.06.2017 року №11897/7/99-99-12-02-03-17»Про надання рекомендацій» надала Рекомендації щодо застосування санкцій за здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку та за порушення порядку реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН, а також неподання податкової звітності, інших санкцій в частині акцизного податку, притягнення до адміністративної відповідальності.

            Питання про податки – допоможе ЗІР

            Кременецька ОДПІ інформує платників, що для отримання фахової консультації з питань оподаткування можна скористатися електронним  сервісом»Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс».

            У розділах ЗІР:»Запитання- відповідді з Бази знань», «Нормативні та інформаційні документи» та «Письмові консультації» інформація систематизована з таких тем:

-          Оподаткування;

-          Митна справа;

-          Єдиний соціальний внесок;

-          Електронний цифровий підпис.

Нагадуємо скористатися сервісом ЗІР можна на офіційному веб-порталі ДФС України (sfs.gov.uf). Робота сервісу «ЗІР» направлена на забезпечення  суспільства своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією, шляхом широкого використання інформаційних технологій. Інформаційне наповнення ЗІР здійснюється на підставі функціональних повноважень ДФС, з урахуванням результатів всебічного аналізу інформації про потреби клієнтів, які звертаються до Контакт-центру та з метою мінімізації витрат часу представниками бізнесу на спілкування з державою.